12مین نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری

زمان: ۷الی۱۰ اردیبهشت

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز