۶مین نمایشگاه سراسری صنایع دستی تبریز

 

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز

مکان: ۲۳ الی ۲۷ شهریور ساعت ۱۵ الی ۲۱