گروه مردمی آوای مهر به مناسبت ٢۰ آذر روز حمایت از حقوق حیوانات با همراهی مردمانی از جنس مهربانی کنار هم جمع شدند و بخاطر حیوانات خیابانی موجودات زنده شهر و دیارشان عهد بستند تا از حقوقشان دفاع کنند.

گروه مردمی آوای مهر تبریز و جمعی از حامیان حقوق حیوانات برای حیوانات و احقاقِ حقوق حیوانات در خانه محیط زیست گرد هم آمدند، تا برای رسیدن به این ایده آل و رسیدن هرچه زودتربه این باور !
در این جمع مهمانهایی از نقاهتگاه حضور داشتند، گربه های معلول و یا دارای مشکل جسمانی که آنجا بودند تا بدانند و ببینند که تنها نیستند!

گروه مردمی آوای مهر، تشکر خالصانه دارد از تک‌تک عزیزانی که دراین راه همراهی‌شان کردند. چه بصورت فردی و چه بصورت کارگروه‌های استاندارد در مسیر بهبود وضعیت حیوانات؛
مردمان مهربان این شهر دوست دارند انسان‌ها به این باور قلبی برسند که کنار هم و باهم می‌توانند مهربان باشند.
عشق ورزیدن را از انسانها آغاز کردند و باور دارند این مخلوقات دوست داشتنی خداوند پلی‌ست برای بیشتر دوست داشتن و رسیدن به الطاف خداوندی!

«بیاید کنار هم با انسانها و حیوانات شهرمان مهربان باشیم»

نشست فعالان حامی حقوق حیوانات

نشست فعالان حامی حقوق حیوانات

 

عکس‌ها از ائلشن پورحسن