نمایش کمدی هفت طبقه

تا 12 مهر – هر روز ساعت18

در سالن تجربه (مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن، تبریز،‌ سه‌راه راهنمایی)

– ﻣﻨﺘﺨﺐ ۲۶مین ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ

– ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﯾﺰ:
ﺩﻭﻡ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ / ﺍﻭﻝ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ
ﺍﻭﻝ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ / ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﻣﺮﺩ / ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺯﻥ

کارگردان : رامین ریاضی
نویسنده : محسن سراجی

بازیگران:

سجاد راثی، فاطمه حسینی، رقیه شادخواه، مرتضی میرزازاده،

رامین بوستانی، فاطمه منوچهری، وحیده مروت، محمد بابایی، محسن کهنسال

مشاور کارگردان : محمد مظهری
دستیار کارگردان : وحیده نویدی
طراح صحنه : حسین عبدالهی
دکوراتور : بهرام نوبری
طراح پوستر و بروشور : عاطفه صدفی