مراسم تجلیل از مقام هنری

استاد میرعباس آل یاسین

پیشکسوت عرصه هنر عکاسی

زمان: روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۹۴ ساعت ۱۷

مکان: مجتمع فرهنگی سینمایی ۲۲ بهمن