دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به سایت موسسه سبزکاران بالان مراجعه فرمایید

www.sabzkaran.com

تلفن دبیر جشنواره: ۰۹۱۱۱۳۴۵۷۴۱

تلفن موسسه: ۰۹۱۱۹۲۷۱۰۱۹

 

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱ آذر ۹۴

اختتامیه جشنواره و شروع نمایشگاه: ۳۰ آذر ۹۴