نمایشنامه خوانی اندورا

نویسنده: ماکس فریش
مترجم: زنده یاد حمید سمندریان
کارگردان: علی پوریان
خوانشگران: کامران قربانی، بهرام نوبری، علی پوریان، رامین ریاضی، رامین بوستان، نسرین مرادی، وحیده نویدی، مرتضی میرزازاده، فرید ادهمی، بهزاد قادری، میلاد قربی، نرمین غفاری، علیرضا پورصدیقیان

زمان: جمعه ۲۴مهر۹۴ ساعت ۱۷
مکان: خ امام، روبروی موزه آذربایجان، کوچه دل حامد، آموزشگاه هنرهای نمایشی یاجلو

تلفن رزرو: ۳۵۵۶۴۶۸۲