نمایشگاه آثار هنری و کارگاه نقاشی
انجمن دوستداران حقوق کودک به نفع کودکان آسیب پذیر
۲۹ و ۳۰ تیر – ساعت ۱۰ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰
اول کوچه باغ، روبروی تالار افشین، پلاک ۲