نمایشگاه گروهی طراحی دانشجویان فرش دانشگاه هنر اسلامی تبربز

با عنوان فریاد رخان

لیلا حسینلر، نساء حافظ قرآن، مونا خمیرگیر، فاطمه دماوندی، رعنا ذره دار، نسرین ریحانی، زهرا ریسمانچی، هانیه سعادتی، مهسا شیری، ژاله عباسی، سمیرا لطفی، کبری مهری

 

از ۲۶ مهر ساعت ۱۷تا۲۰

بازدید تا ۳۰مهر ساعت ۱۷تا ۲۰

در نگارخانه هنرمند (خ چایکنار، نرسیده به پل سنگی، جنب بیمه رازی، پلاک ۱۱۲ – ۳۶۵۵۹۹۱۳)