مکان: باغلارباغی تبریز

زمان: بعد از ظهرهای ۵ الی ۱۱ شهریور