اجرای مجدد نمایش خطوط مدادی روی صفحه سفید خالی

کارگردان:‌ علی فتوحی / نویسنده: ملیحه مرادی جعفری
خرید بلیت: ebilit.com

بازیگران:
هادی افتخارزاده / جواد قامتی / علی پوریان / رشاد معینی / مینا پناهی / فاطمه اسمعیلی / شیوا سهرابی
۱۶ شهریور تا ۱۰ مهر / ساعت ۱۸:۳۰
مجتمع فرهنگی-هنری۲۹بهمن