کارگاه آموزشی روانشناسی
پنج شنبه ۲۳ #اردیبهشت۹۵
ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰
سالن اجتماعات سروستان (برجهای آسمان تبریز)

با حضور خانم دکتر نفیسه مهدوی
و خانم دکتر سارا انزلی
هزینه جلسه ۳۰ هزار تومان

📌از سلسله جلسات بیداری قهرمان درون با عنوان ☘ آفرینشگر☘ منزل هشتم از سفر قهرمانی

🔹آیا تاکنون به قدرت آفرینشگری خود پی برده اید؟!
🔹آیا در مسیر سفر زندگیتان بدنبال ایجاد تغییر در درون خود و دنیای پیرامون خود بوده‌اید… یا همچنان غرق کهنگی‌ها و درجازدن‌هایتان هستید؟
🔹آیا از توان ها و ابزارهای روحی و فکری ناشناختهء خود در خلق زیباییهای زندگی باخبرید؟
🔹اگر اسیر و گرفتار مسائل… دامها و تلخامیکهای زندگی و گرفتار بن بست ها..و ناامید از وجود روزنه ای از نور هستید…

با ما در کارگاه ”آفرینشگر” هنر خلقی نو و آفریشنی بدیع برای طراحی نقشه ای زیبا برای زندگی دلخواه خود را بیاموزید…

🔸من همیشه میخواستم کسی باشم…فکر میکنم باید مشخص تر حرف میزم (ترودی)🔸

🌷از آفرینشگری آفریدگار… تا آفرینشگری من🌷

اطلاعات بیشتر:
۰۹۱۴۴۰۲۳۳۲۷

بولتن، تنها مرجع اطلاع از رویدادهای فرهنگی-هنری تبریز
عضو شوید:
https://telegram.me/joinchat/BQgwADvkifwxUImPf6Vo8g