زمان: پنجشنبه ۲۵ تیر ۹۴ ساعت ۲۲
مکان: تفرجگاه عینالی، ضلغ شرقی بقعه عون بن علی

شامل:
– شعرخوانی
– تئاتر و نمایش
– مسابقه حضوری همراه با اهدای جوایز
– و …