با حضور کارگردان علی فتوحیو دیگر عوامل نمایش

مجری و منتقد جلسه: نادر ساعی ور

 

زمان: پنجشنبه ۲۹ مرداد ۹۴ از ساعت ۱۷الی۱۹

مکان: چهارراه باغشمال، کوچه حاج رضا، بن بست علی مسیو، خانه ختائی (خانه هنرمندان)