کنسرت امید حاجیلی

 

زمان: ۶ و ۷ مهر۹۴

مکان: سالن مجتمع پتروشیمی تبریز