نمایش پرنده و فیل

اجرا شده در ۲۰ شهر کشور راه یافته به جشنواره بین المللی مهر آیین

از هشتم مهر ماه در سینما ناجی (سالن استاد صیامی)

کاری از گروه تئاتر معلولین جسمی – حرکتی مشهد (گروه باران)

نویسنده: داود کیانیان، طراح و کارگردان: حمید کیانیان

بازیگران: مریم سلیمانخواه، شهب مهدیزاده، مهدی صفایی، مرتضی جوانشیر، مریم شمس، ملیحه همایونی

خرید بلیت: ebilit.com