با حضور و سرپرستی دکتر خاکزاد ، از عصر روز یکشنبه ۲۵ مردادماه جاری در محل نگارخانه ی هنرمند شهر تبریز گشایش می یابد. موضوع عکسها نه بصورت زیباشناسانه ، بلکه بصورت زمین نگارانه در پی ثبت حوادث ، رویدادها، رفتارها و شیوه هائی از زندگی ماست که موجب آسیب های دردناکی در حوزه محیط زیست و زندگی انسان معاصر شده است، هر کدام از دوستان بر اساس دغدغه های شخصی دنبال عناصری مخرب در محیط های طبیعی و مصنوع شهری رفته اند که دیر یا زود بر ذهن و زیست طبیعی ما تاثیر ناگواری خواهد گذاشت.
اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده است: فرشید احمدپور، پریسا احمدی، روجا احمدی، پریناز امکانی، مریم برزگر، حسین پرتوی، شیوا پرورشی، علی رضوانی، رضا رضوی، امیرعلی نواده شهلا، مهران واحدی و محمدرضا هاشمیان..

زمان: ۲۵ تا ۲۹ مرداد ۹۴ ساعت ۱۷ تا ۲۱
مکان: چای کنار، نرسیده به مسجد پل سنگی، جنب بیمه، نگارخانه هنرمند