نمایشگاه نقاشی ساناز فریدی

از جمعه 30 آبان تا پنج‌شنبه 6 آذر – ساعت بازدید: 15 الی 20 شب

در: گالری رودکی (تبریز، تقاطع پاستور جدید با شریعتی جنوبی ساختمان آریا طبقه 3)
تلفن: 35576346
تلفکس: 35545218