کنسرت موسیقی آذربایجانی رحیم شهریاری و گروه آراز

۲۲ و ۲۳ خرداد ساعت ۲۱:۳۰

فروش سانس ۱۸:۴۵ شروع شد

خرید آنلاین بلیت: www.ebilit.com/araz (شروع شد)