نمایشگاه عکس زیبایی های تبریز ، آثار برگزیده ششمین دوره جشنواره عس فیروزه

نمایشگاه آثار برگزیده بخش «زیبایی‌های تبریز» ششمین دوره جشنواره ملی عکس فیروزه تبریز در محل گالری هنرمندان دایر است.

ادامه مطلب