جشنواره نمایش‌نامه خوانی یاجلو: ده شب، ده نمایش‌نامه‌خوانی
زمانبندی جشنواره:
مهلت ارسال آثار:
10 آبان 93
اعلام نتایج: 15 آبان
زمان بازبینی: 15 تا 20 آذر
گشایش: 9 دی
پایان: 19 دی
متقاضیان می‌توانند آثار خود را به دفتر آموزشگاه یاجلو به و یا به ایمیل yajlou53@yahoo.com ارسال نمایند.
بازبینی توسط کارگردان‌های شرکت کننده صورت خواهد گرفت.
داوری آثار توسط تماشاگران صورت خواهد گرفت.
دبیرخانه جشنواره:
آموزشگاه یاجلو (تبریز، ولیعصر، فروغی، کوچه آرش، پلاک ۲۷)
روابط عمومی دبیرخانه:
33315023
09143158284