طراحی شهری و ریشه های آن در معماری

سخنران : جناب آقای دکتر فهیمی
زمان : سه شنبه ۱۰ آذر ماه ۹۴، ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان : تبریز، خیابان امام، نرسیده به چهارراه شریعتی، طبقه فوقانی سینما قدس، سالن جلسات حوزه هنری