اطلاعیه

اگر رویدادی وجود دارد که می‌خواهید بقیه هم از آن با خبر شوند، اطلاعات رویداد را (عکس و توضیحات مناسب)
به ایمیل info[at]ebultan.com ارسال نمایید تا به صورت رایگان و با نام خودتان در بولتن درج گردد.

جشنواره هامسابقاتکنسرت ها

جزییات جشنواره موسیقی شمس

جشنواره موسیقی شمس جزییات

جزییات جشنواره موسیقی شمس

همراه تخفیف ویژه بولتن ( کد تخفیف ها موجود در جدول)
تا ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۵
از http://ebilit.com

جشنواره موسیقی شمس جزییات

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته تکنوازی ساز ایرانی (گروه سنی الف، ب و ج) 

 

چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار تربیت (سالن اصلی تئاتر شهر تبریز، میدان دانشسرا)

 

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

گروه سنى (الف) ، (ب) و (ج)

١. سعید افروغ (سنتور)
٢. مهدى نادرى (تنبور)
٣. آراد مهرتک (ویلن)
۴. امین ابراهیمیان (تار)
۵. احسان عباسى تبریزى (سنتور)
۶. محمد مجرد (سه تار)
٧. آرین بهشتى (سه تار)
٨. حاتم بابایى (سه تار)
٩. بهراد حامى نیا (سه تار)
١٠. یوسف مجرد (عود)
١١. شاهین ابراهیمیان (ویلن)
١٢. پارسا پورعطا (ویلن)
١٣. آیسا وحدانى (ویلن)

۱۴٫ آیدین حسینی (ویلن)

۱۵٫یلدا آشتی (ویلن)
۱۶٫ رایا کرمى (کمانچه)
۱۷٫ میلاد فرج اللهى (نى)
۱۸٫ نیما صدیق زاده (نى)
۱۹٫ یوسف ارجمندى (نى)
۲۰٫ هادى ارجمندى (تنبک)
۲۱٫ افرا اصلان حسینى (دف)
۲۲٫ آرمین صفاتى (بربط)
۲۳٫ محمد نیک نیاز (سه تار)
۲۴٫ منا فیروزیان (سنتور)
۲۵٫ آرمین صفاتى (تار)

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته آواز پاپ (گروه سنی الف، ب و ج)

 

سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار تربیت (سالن اصلی تئاتر شهر تبریز، میدان دانشسرا)

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

١. امیر حسین یوسف زاده
٢. عطا بهاج
٣. آرمین علیخانى
۴. حسن چوبینه
۵. محمد قرآنى
۶. الیاس عامیر
٧. رامین شریفى
٨. رامین عبدل پور
٩. نیما خالقى ثانى
١٠. امین عظیمى
١١. وحید دست آهنین
١٢. احسان عبدى
١٣. حامد برزگرى
١۴. بهزاد فتحى رشید
١۵. رضا جبرئیلى
١۶. رضا ولیزاده
١٧. امیر خواجه پور
١٨. وحید قاسمى
١٩. امید بهرا
٢٠. محمد غفارى

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته گیتار کلاسیک، الکتریک و بیس (گروه سنی الف، ب و ج)

 

دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار تربیت (سالن اصلی تئاتر شهر تبریز، میدان دانشسرا)

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر می‌باشد:

گروه سنى (الف)
١. محمد على لو
٢. محیا آهندوست
٣. فرزانه ارجمند
۴. سلوا زارع زاده

 

گروه سنى (ب)

١. عبدالله اوجاقى
٢. صدرا گردشى
٣. میلاد نادرى
۴. آیلین جعفرزاده
۵. نوید ستارى
۶. سینا درخشى
٧. فرزاد لطفى آذر
٨. مهتاب سالک
٩. امیر حسام کمیل
١٠.على عبدالله زاده
١١.مهسا عباسى عظیمى

 

گروه سنى (ج)

١. على امجدى
٢. پرستو فعال
٣. پروانه غلام زاده

۴. پیمان نجفى
۵. نادر دشتى
۶. بهبود بهنام

 

گیتار بیس (بخش مهمان)
فرید اسعدى

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته آهنگسازی و ویلن کلاسیک پاپ

گروه‌نوازی موسیقی روز و موسیقی آذربایجانی

 

پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار استاد صیامی (سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن)

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

رشته آهنگسازى و ویلن کلاسیک

١. على سام خانیانى ( ویلن )
٢. محمد رضازاده خسروشاهى (ویلن)
٣. فرید ذاکرى (ویلن)
۴. صالح اشرفى فاضل (ساکسفون)
۵. محمد رضازاده (آهنگسازى)
۶. امیررضا اسماعیلى (آهنگسازى)
٧. على گران مهر(آهنگسازى)
٨. سپیده مقصودى (آهنگسازى)

گروه نوازى
موسیقى روز و موسیقى آذربایجانى

١. گروه بداهه
به سرپرستى رامین عبدل پور
٢. گروه slap down
به سرپرستى مسعود یعقوبى
٣. گروه فوژان
به سرپرستى آرمین تسوجیان
۴. گروه نئووینتیج
به سرپرستى نیما خالقى ثانى
۵. گروه ناغاراها
به سرپرستى آیدین حسینى مهرداد
۶. گروه ایشیق
به سرپرستى آرمین تسوجیان

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته آواز کلاسیک و گروه کر / بخش آواز (گروه سنی الف، ب، ج)

 

چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار استاد صیامی (سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن)

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

رشته آواز کلاسیک:

گروه سنى (الف) ، (ب) و (ج)

١. عیسى رشتبرى
٢. غلامرضا جدى خواجه
٣. هادى مصطفایى
۴. خلیل امامى
۵. محمد آذرى
۶. على اصغر یاسمى
٧. على نظر زاده
٨. آریا ابراهیمى ساعى
٩. پویا خدادادى نوبر
١٠. کسرى سلطانى
١١. آیدین غلامرضایى

 

گروه کر:

١. گروه کر ارک
به سرپرستى سید محمد زمزم
۲٫گروه دوئت آوازى ارک

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته آهنگسازی و ویلن کلاسیک پاپ

گروه‌نوازی موسیقی روز و موسیقی آذربایجانی

 

پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار استاد صیامی (سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن)

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

رشته آهنگسازى و ویلن کلاسیک

١. على سام خانیانى ( ویلن )
٢. محمد رضازاده خسروشاهى (ویلن)
٣. فرید ذاکرى (ویلن)
۴. صالح اشرفى فاضل (ساکسفون)
۵. محمد رضازاده (آهنگسازى)
۶. امیررضا اسماعیلى (آهنگسازى)
٧. على گران مهر(آهنگسازى)
٨. سپیده مقصودى (آهنگسازى)

گروه نوازى
موسیقى روز و موسیقى آذربایجانى

١. گروه بداهه
به سرپرستى رامین عبدل پور
٢. گروه slap down
به سرپرستى مسعود یعقوبى
٣. گروه فوژان
به سرپرستى آرمین تسوجیان
۴. گروه نئووینتیج
به سرپرستى نیما خالقى ثانى
۵. گروه ناغاراها
به سرپرستى آیدین حسینى مهرداد
۶. گروه ایشیق
به سرپرستى آرمین تسوجیان

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته آواز موغام بخش ضربی

 

یکشنبه ۲۲ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار تربیت (سالن اصلی تئاتر شهر تبریز، میدان دانشسرا) 

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر می‌باشد:

١. محراب سربازى
٢. آرتان فربختى
٣. تابان محمد خانى
۴. رامین همپا
۵. ساسان علیزاده
۶. رحیم عسگرى
٧. ابوالفضل هیبت بیگى
٨. ناصر محمود پور
٩. وحید قاسمى
١٠. پدرام رنجبر
١١. جعفر نوعى
١٢. ابوالفضل انسانى
١٣. حبیب برزگر
١۴. حمایت عبدلى
١۵. میکائیل محمد پور
١۶. حسن امیرزاده
١٧. مجید عصرى

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته تکنوازی ساز آذربایجانی (گروه سنی الف، ب و ج)

 

سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار استاد صیامی (سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن) 

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

گروه سنى (الف) ، (ب) و (ج)

١. وقار اصغرى (ناغارا)
٢. فرشاد شهیدى (ناغارا)
٣. حسن چوبینه (ناغارا)
۴. آرش میرزامحمدى (ناغارا)
۵. مجتبى پرند رفیعى (ناغارا)
۶. امیرشهاب عبدالعلى زاده (قاوال)
٧. دامون صیرفى (ناغارا)
٨. سینا علیرضایى (قوشا ناغارا)
٩. هومن صیرفى (قوشا ناغارا)
١٠. ساناز سفرکن (قوپوز)
١١. شاهین هاشمى نژاد (قوپوز)
١٢. فرهود مهشید فر (قوپوز)
١٣. سما شجرى (کمانچه)
١۴. پارمیس ستارى (کمانچه)
١۵. رضا محمدى ( کمانچه)
١۶. وحیده رستمى اصل (کمانچه)
١٧. روزبه مقدم نژاد (کمانچه)
١٨. بهنام خداداد لشکرى (قارمون)
١٩. جهانبخش ملکى (قارمون)
٢٠. الهام ساعى (قارمون)
٢١. فرزاد امیران ( قارمون)
٢٢. بابک رستمى (قارمون)
٢٣. سمیرا مرکب سازى (قارمون)
٢۴. سید عطاالله سحاب (قارمون)
٢۵. آرش زاد غفارى (قارمون)
٢۶. اکبر سربازى ( بالابان)
٢٧. یاور زند آبادى (آکاردئون)
٢٨. اکبر سربازى (زورنا)

۲۹٫ پویا سلحشور (باغلاما)

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته پیانو (گروه سنی ب و ج)

 

دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار استاد صیامی (سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن)

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

گروه سنى (ب)

١. آرش ایمانلو
٢. ایلیا فراز مهر
٣. امیرمحمد فیاض
۴. شایان شاه ولى زاده
۵. فخرالدین عبدى
۶. سهیل میرعلیزاده
٧. احسان باغبان زاده
٨. فاضل ذریه
٩. امیررضا مرادپور
١٠. عارف جوادپور
١١. على موتابى
١٢. سهیل شعارابوذرى
١٣. کیا فرزان
١۴. تمنا شهیدى
١۵. حسام موذن
١۶. همیلا میلى
۱۷٫ سارا پورهدایتى
۱۸٫ سینا نوراللهى
۱۹٫ نگین حاتمى
۲۰٫ صدرا مهشید فر
۲۱٫ نازنین على فرشباف اکبرى
۲۲٫ محمدرضا الهى
۲۳٫ سودا سیفى نژاد
۲۴٫ آرمان کاشف
۲۵٫ پانیذ خاکپور

۲۶٫ کیمیا کیامهر
گروه سنى (ج)

١. مریم خاکپور
٢. سپیده احمدیان نادر
٣. فاطمه خیر
۴. آرش ترابى نوتاش
۵. الهام زبردست
 

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته تار آذربایجانی (گروه سنی الف، ب و ج)

 

یکشنبه ۲۲ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار استاد صیامی (سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن)
اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

گروه سنى (الف)
١. یاشار برهانى
٢. یانار رنجبران
٣. فؤاد مصلحت جو
۴. سویل رسولى
۵. آراز وجودى
۶. سینا سلحشور
٧. سینا شجرى باسمنجى
٨. آیلین مهدوى

 

گروه سنى (ب)
١. سید سجاد نقیبى
٢. جهانگیر ملکى
٣. آراز قاسمى
۴. شهرزاد جنتى فر
۵. اشکان احمدى
۶. مهران بهروزى
٧. پگاه دافع اهرى
٨. پویا جلالى
٩. امید اژدرى
١٠. پویا ساعى
١١. منا حاجى احمدى
١٢. شهریار فرج زاده
١٣. نیما اسماعیل زاده
١۴. آیسان زهرایى

 

گروه سنى (ج)
١. بهروز مقدم نژاد
٢. عبدالحسین میدانى
٣. سویل اقدسى
۴. ائلمان اقدسى
۵. سید رضا میررضایى
 

بخش رقابتی نخستین جشنواره موسیقی شمس

رشته گروه‌نوازی (موسیقی دستگاهی ایرانی)

 

پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵ ساعت ۱۵

در تالار تربیت (سالن اصلی تئاتر شهر تبریز، میدان دانشسرا)

اسامی رقابت کنندگان این بخش به شرح زیر میباشد:

۱٫ گروه سارنگ (دستگاهى ایرانى) به سرپرستى فرهاد حیدرى
۲٫ گروه دل انگیزان (دستگاهى ایرانى) به سرپرستى سعید افروغ
۳٫ گروه صور (دستگاهى ایرانى) به سرپرستى رضا حسن زاده

۴٫ گروه چنگ (دستگاهى ایرانى) به سرپرستى محمد سیفى
۵٫گروه زورق (دستگاهى ایرانى) به سرپرستى امید بهرا

دیدگاه خود را ثبت کنید

شبنم
کارشناس الکترونیک-سردبیر و مدیر روابط عمومی بولتن فرهنگی هنری تبریز - کارشناس تولید محتوا***کوهنوردی ؛‌طبیعت گردی و سفر از بایدهای زندگی من هستند.