اطلاعیه

اگر رویدادی وجود دارد که می‌خواهید بقیه هم از آن با خبر شوند، اطلاعات رویداد را (عکس و توضیحات مناسب)
به ایمیل info[at]ebultan.com ارسال نمایید تا به صورت رایگان و با نام خودتان در بولتن درج گردد.

رویداد هانمایشگاه ها

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی
هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی
هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی
هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی

سیستمهای نوین آبیاری،گیاهی،ارگانیک
نهاده ها،کود،سموم و صنایع وابسته
۲۲ تا ۲۵ تیر۹۵ ساعت ۱۶ تا ۲۱:۳۰
نمایشگاه بین المللی تبریز، سالن شهریار

پاسخ دهید