اطلاعیه

اگر رویدادی وجود دارد که می‌خواهید بقیه هم از آن با خبر شوند، اطلاعات رویداد را (عکس و توضیحات مناسب)
به ایمیل info[at]ebultan.com ارسال نمایید تا به صورت رایگان و با نام خودتان در بولتن درج گردد.

انتخاب سردبیرنمایشگاه ها

دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز

دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز

دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز

زمان: شنبه ۱۴ لغایت چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۵
ساعت: ۹ الی ۱۸
مکان: دانشگاه تبریز، ساختمان امور دانشجویان(ساختمان مرکزی) نگارخانه شهید آوینی

دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز
دهمین بازارچه خیریه عیدونه کانون آیینه دانشگاه تبریز

پاسخ دهید

آیاز آذری
خواننده کلاسیک، مدیراجرایی، علاقه‌مند کسب‌وکارهای نو و موسس ebilit.com و ebultan.com