اطلاعیه

اگر رویدادی وجود دارد که می‌خواهید بقیه هم از آن با خبر شوند، اطلاعات رویداد را (عکس و توضیحات مناسب)
به ایمیل info[at]ebultan.com ارسال نمایید تا به صورت رایگان و با نام خودتان در بولتن درج گردد.

انتخاب سردبیرگزارش

گزارش تصویری از کارگاه شاهنامه خوانی

عکس از سعید نیکجوی
نشر از بولتن فرهنگی هنری تبریز

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان تبریز:

بیستمین کارگاه شاهنامه خوانی با حضور استاد ابوالفضل خطیبی در خانه هنرمندان تبریز برپا شد و به بررسی عواملی که ابیات الحاقی را به همراه آورد، پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، ابوالفضل خطیبی در این نشست بیان کرد: فردوسی در یکی از بیت های اصلی شاهنامه اشاره کرده که این اثر شامل ۶۰ هزار بیت است و این درحالیست که تمامی نسخه های به جا مانده از شاهنامه از ۵۰ هزار بیت تشکیل شده اند.
وی در بررسی این اختلاف ۱۰ هزار بیتی میان اشاره فردوسی و نسخه های موجود شاهنامه گفت: در حال حاضر تمامی نسخه های موجود کهن شاهنامه تا قرن هشتم در حدود ۵۰ هزار بیت دارند و کارشناسان پاسخ قانع کننده ای برای ۱۰ هزار بیت باقی مانده ندارند.
عضو هیئت علمی و از اعضای گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اظهار داشت: در این میان در قطعات بنداری و فرس اسدی دیده می شود که ابیاتی وجود دارد که برگرفته از شاهنامه بوده ولی جای دقیق آنها در شاهنامه مشخص نیست و نشاندهنده از دست رفتن این ابیات در این اثر فاخر است.
خطیبی با بیان اینکه یکی از انگیزه های مهم شاهنامه شناسان یافتن ابیات از دست رفته است، گفت: به نظر می رسد کاتبان شاهنامه در طول قرن های ۵ تا ۸ به دلیل حجم زیاد ابیات شاهنامه از بازنویسی برخی ابیات و داستانهای کوتاه چشم پوشیده اند و به این شکل ۱۰ هزار بیت از آن حذف شده اما نشانه های آنها را در برخی از دیگر اثار همچون فرس اسدی می توان یافت.
وی گرشاسب نامه، فرامرزنامه و دیگر اشعار حماسی را از جمله ابیاتی دانست که به شاهنامه اضافه شده و کارشناسان آنها را برای جبران ابیات از دست رفته بخشی از شاهنامه می دانند.
استاد ابوالفضل خطیبی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرپذری خود از منطقه اذربایجان و اساتید تبریزی اشاره کرد و اظهار داشت: آذربایجان در طول ایام همواره زر های نابی داشته که افرادی همچون عباس زریاب و بهمن سرکاراتی تاثیرات به سزایی در حوزه ادب و شاهنامه شناسی بر رویم گذاشتند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

شبنم
کارشناس الکترونیک-سردبیر و مدیر روابط عمومی بولتن فرهنگی هنری تبریز - کارشناس تولید محتوا***کوهنوردی ؛‌طبیعت گردی و سفر از بایدهای زندگی من هستند.